Campaign Management

“Dịch vụ Quản lý và triển khai chiến dịch Marketing và truyền thông cho ngành Bất động sản chúng tôi cam kết hiệu quả và tối ưu chi phí”

Campaign Management

Quản lý/ Triển khai chiến dịch Marketing truyền thông tích hợp IMC:

  • Phân tích/ Đánh giá hiện trạng Marketing dự án
  • Đánh giá năng lực đội ngũ Marketing, Đại lý bán hàng
  • Nghiên cứu thị trường + Đối thủ cạnh tranh
  • Xây dựng kế hoạch ngân sách
  • Xây dựng các Key Marketing & Truyền thông
  • Kế hoạch triển khai chi tiết từng kênh
  • Quản lý KPIs triển khai của Agency
  • Báo cáo/ Đánh giá hiệu quả từng chỉ số

SIGN UP FOR CONSULTATION