Marketing đóng một vai trò cực kỳ quan trong đối với việc sống còn của một doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời kỳ cạnh tranh sôi nổi về kỹ thuật số. Marketing mang đến cho doanh nghiệp những ý tưởng kinh doanh mới, xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động: nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển kế hoạch tiếp thị, phát triển các kênh Marketing hiệu quả. Người làm Marketing phải xác định được khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu trong thị trường mục tiêu đó. Đồng thời xây dựng các kênh Marketing hiệu quả, đẩy mạnh nhận thức về thương hiệu, chia sẻ thương hiệu và các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số.

Tư vấn chiến lược Marketing là phác thảo một kế hoạch dài hạn về cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp thông qua 2 nguồn lực cốt lõi là nguồn lực tài chính và nguồn lực con người. Tùy thuộc vào nguồn lực và vị trí của thương hiệu, Marketing cho phép doanh nghiệp chọn một chiến lược Marketing phù hợp để cạnh tranh và phát triển bền vững.

TƯ VẤN MARKETING TỔNG THỂ

  • Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu chuyên sâu về khách hàng.
  • Tư vấn chiến lược cạnh tranh, định vị thương hiệu.
  • Đưa ra những ý tưởng và cách thực hiện ý tưởng đó.
  • Xem xét tất cả các hoạt động Marketing của công ty và nhân viên Marketing.
  • Thiết lập hệ thống Marketing cho doanh nghiệp
  • Tạo kế hoạch truyền thông và triển khai các chiến dịch truyền thông và bán hàng.
  • Triển khai các chiến dịch Marketing chi tiết và theo dõi KPI theo lịch trình và ngân sách.
  • Tuyển nhân viên Marketing và thiết lập, đào tạo, chuyển giao để khách hàng có thể tự thực hiện.
Gọi tư vấn