About Us

MIX Media là một Agency Branding & Marketing tại Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng được kết nối và hợp tác cùng sự phát triển của khách hàng.